Thuật Ngữ Marketing

Marketing không chỉ rộng lớn mà còn liên tục phát triển. Nâng cao hiểu biết của bạn về các thuật ngữ marketing được dùng phổ biến.

  • Xóa bộ lọc
ABS

ABS

ABS là gì? Số lượng trung bình sản phẩm bán ra trên 1 đơn hàng được gọi...

AOV

AOV

AOV là gì? AOV là viết tắt của “Average Order Value”, có nghĩa là “giá trị đơn...

CPC

CPC

CPC là gì? CPC là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả của các...

CPE

CPE

CPE là gì? CPE là viết tắt của “Cost Per Engagement”, có nghĩa là “chi phí cho...

CPM

CPM

CPM là gì? CPM là viết tắt của “Cost Per Mille” hoặc “Cost Per Thousand,” và nó...

CPS

CPS

CPS là gì? CPS là viết tắt của “Cost Per Sale”, có nghĩa là “chi phí cho...

CTR

CTR

CTR là gì? CTR là viết tắt của “Click-Through Rate,” và nó đo lường tỷ lệ giữa...

ROI

Discount

Discount là gì? Discount là một chiến lược tiếp thị được sử dụng để giảm giá từ...

ROI

ROAS

ROAS là gì? ROAS là viết tắt của “Return on Advertising Spend”, tức là “Tỷ lệ Lợi...

ROI

ROI

ROI là gì? Trong kinh doanh, các khoản đầu tư của bạn là nguồn lực mà bạn...