Trình tạo QR

URL được tạo trực tiếp thành mã QR, không thể sửa đổi sau khi tạo, và không thể đếm số mã đã quét được.

QR Code Generator

Nhập thông tin

Ảnh QR Code

Cách tạo mã QR miễn phí

  1. Nhập URL trang web vào ô trống.
  2. Tùy chỉnh màu sắc và kích thước của mã QR.
  3. Nhấp vào nút tạo mã.
  4. Nhấp vào nút tải xuống.
  5. Kiểm tra mã QR bằng cách quét thử.
  6. Chia sẻ mã QR với khán giả của bạn.