Công Cụ Tính CTR

Công cụ tính CTR (Click-Through Rate) hoàn toàn miễn phí

CTR là gì?

CTR là viết tắt của “Click-Through Rate,” và nó đo lường tỷ lệ giữa số lượt nhấp chuột trên quảng cáo và số lượt hiển thị quảng cáo.

Công thức

CTR = (Số lượt nhấp chuột / Tổng số lần hiển thị) * 100
Ví Dụ:
Nếu quảng cáo của bạn được hiển thị cho 10,000 người và có 500 người nhấp chuột, công thức tính CTR sẽ là:

CTR = (500 / 1000) * 100 = 5%

Các công cụ liên quan

ABS

ABS là gì? Số lượng trung bình sản phẩm bán ra trên 1 đơn…

AOV

AOV là gì? AOV là viết tắt của “Average Order Value”, có nghĩa là…

CPC

CPC là gì? CPC là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu…