Công Cụ Tính CPS

Công cụ tính CPS (Cost Per Sale) hoàn toàn miễn phí

CPS là gì?

CPS là viết tắt của “Cost Per Sale”, có nghĩa là “chi phí cho mỗi lần bán hàng”. CPS là một chỉ số được sử dụng trong tiếp thị liên kết để đo lường chi phí của việc một nhà quảng cáo tạo ra một lần bán hàng.

Công thức

CPS = Chi phí Marketing /Tổng sale
Ví dụ:
Nếu bạn chi trả 500.000 cho một chiến dịch quảng cáo và từ đó bạn có được 20 giao dịch bán hàng, công thức tính CPS sẽ là:

CPS = 500.000 / 20 = 25.000 đ

Các công cụ liên quan

ABS

ABS là gì? Số lượng trung bình sản phẩm bán ra trên 1 đơn…

AOV

AOV là gì? AOV là viết tắt của “Average Order Value”, có nghĩa là…

CPC

CPC là gì? CPC là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu…