Công Cụ Tính CPM

Công cụ tính CPM (Cost Per Mille) hoàn toàn miễn phí

CPM là gì?

CPM là viết tắt của “Cost Per Mille” hoặc “Cost Per Thousand,” và nó đo lường chi phí của một chiến dịch quảng cáo dựa trên số lượt hiển thị quảng cáo mỗi nghìn lượt xem.

Công thức

CPM = (Chi phí chiến dịch / Tổng số lần hiển thị) * 1.000
Trong đó:
  • Chi phí chiến dịch là tổng số tiền bạn chi trả cho chiến dịch quảng cáo
  • Tổng số lần hiển thị là số lượt xem quảng cáo được đo lường theo đơn vị nghìn.

Các công cụ liên quan

ABS

ABS là gì? Số lượng trung bình sản phẩm bán ra trên 1 đơn…

AOV

AOV là gì? AOV là viết tắt của “Average Order Value”, có nghĩa là…

CPC

CPC là gì? CPC là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu…