Công Cụ Tính CPC

Công cụ tính CPC (Cost Per Click) hoàn toàn miễn phí

CPC là gì?

CPC là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trực tuyến. CPC càng thấp thì chi phí quảng cáo càng thấp và hiệu quả của chiến dịch càng cao.

Công thức

CPC = Chi phí quảng cáo / Số lượt nhấp chuột
Trong đó:
  • Chi phí quảng cáo là số tiền mà bạn phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo
  • Số lượt nhấp chuột là số lần người dùng nhấp vào quảng cáo

Các công cụ liên quan

ABS

ABS là gì? Số lượng trung bình sản phẩm bán ra trên 1 đơn…

AOV

AOV là gì? AOV là viết tắt của “Average Order Value”, có nghĩa là…

CPC

CPC là gì? CPC là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu…