Công cụ tính toán

Công cụ tính toán các chỉ số Marketing 

ABS

ABS là gì? Số lượng trung bình sản phẩm bán ra trên 1 đơn…

AOV

AOV là gì? AOV là viết tắt của “Average Order Value”, có nghĩa là…

CPC

CPC là gì? CPC là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu…

CPE

CPE là gì? CPE là viết tắt của “Cost Per Engagement”, có nghĩa là…

CPM

CPM là gì? CPM là viết tắt của “Cost Per Mille” hoặc “Cost Per…

CPS

CPS là gì? CPS là viết tắt của “Cost Per Sale”, có nghĩa là…

CTR

CTR là gì? CTR là viết tắt của “Click-Through Rate,” và nó đo lường…

Discount

Discount là gì? Discount là một chiến lược tiếp thị được sử dụng để…

ROAS

ROAS là gì? ROAS là viết tắt của “Return on Advertising Spend”, tức là…

ROI

ROI là gì? Trong kinh doanh, các khoản đầu tư của bạn là nguồn…