Brand Kit

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Study Marketing! Chúng tôi có một vài nguyên tắc khai triển khai thương hiệu của mình.

Logo

Logo nằm ngang là kiểu chính thức của chúng tôi. Nó có 2 tùy chọn màu sắc: xanh (logo 2 màu xanh dương, chữ xanh đen) và trắng.

tainguyenmarketing-3
tainguyenmarketing-4

Màu Sắc

Màu sắc là yếu tố quan trọng để mọi người nhận diện về một thương hiệu. Chúng tôi sử dụng màu xanh dương (mã màu: #1053F3) là màu sắc chính.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sử dụng một số màu sắc khác cho các nút, biểu tượng, màu chữ và màu nền.

MÀU NỀN

#151515

#0425BB

#1053F3

#E8EEFE

#CAB4FF

#FAE4D5

#FEFAC6

#DDFFC7

MÀU CHỮ

#00030F

#686868

#E0E0E0

#1053F3

Phông Chữ

Cùng với màu sắc, phông chữ giúp nhận diện một thương hiệu tốt hơn.

Chúng tôi sử dụng phông chữ Be Vietnam Pro được thiết kế bởi Lam Bao, Tony Le, Vietanh Nguyen làm phông chữ chính của thương hiệu và dùng chủ yếu cho các tiêu đề.

Be Vietnam Pro Size 48 được sử dụng cho các tiêu đề

Be Vietnam Pro Size 36 được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Be Vietnam Pro Size 28 được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Be Vietnam Pro Size 24 được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Be Vietnam Pro Size 22 được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Be Vietnam Pro Size 18 được sử dụng cho văn bản