Intro

Lien hệ tôi: 🌏 https://ime.vn 🌏tainguyenmarketing.com ✉️Email: hi@ime.vn ☎️Công việc: 039.257.5224
 • tainguyenmarketing-2
  Lê Tuấn Anh 11/04/2024

Trong quá trình làm SEO việc đo lường và tổng hợp chỉ số từ website là việc rất quan trọng. Bằng cách phân tích thông kê, bạn có thể biết được khách hàng đang muốn gì từ website của bạn và bạn có thể lên kế hoạch tạo nội dung…xem thêm.

 • tainguyenmarketing-2
  Lê Tuấn Anh 22/03/2024

Các bước viết bài chuẩn SEO 7 bước viết bài chuẩn SEO – Nghiên cứu từ khóa – Xây dựng bố cục bài viết chuẩn SEO – Tối ưu bài viết chuẩn SEO – Chèn keyword – Tối ưu internal link và external link – Đăng tải bài viết –…xem thêm.

 • tainguyenmarketing-2
  Lê Tuấn Anh 21/03/2024

 Tài liệu Google Adwords căn bản Có tài liệu chất lượng về Google ADS giúp bạn tiếp cận và nâng cao kiến thức chuyên môn cho bạn khi bắt đầu kinh doanh online 1. Tài liệu học Google ADS căn bản: 2. Tài liệu học Google Adwords tìm kiếm nâng…xem thêm.

 • tainguyenmarketing-2
  Lê Tuấn Anh 16/03/2024

ABS

ABS là gì? Số lượng trung bình sản phẩm bán ra trên 1 đơn hàng được gọi là Average Basket Size (ABS). Để tính ABS, ta cần biết tổng số sản phẩm đã bán và tổng số đơn hàng.

…xem thêm.
 • tainguyenmarketing-2
  Lê Tuấn Anh 16/03/2024

AOV

AOV là gì? AOV là viết tắt của “Average Order Value”, có nghĩa là “giá trị đơn hàng trung bình”. AOV là một chỉ số được sử dụng trong thương mại điện tử để đo lường giá trị trung bình của một đơn hàng.

…xem thêm.
 • tainguyenmarketing-2
  Lê Tuấn Anh 16/03/2024

CPC

CPC là gì? CPC là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trực tuyến. CPC càng thấp thì chi phí quảng cáo càng thấp và hiệu quả của chiến dịch càng cao.

…xem thêm.
 • tainguyenmarketing-2
  Lê Tuấn Anh 16/03/2024

CPE

CPE là gì? CPE là viết tắt của “Cost Per Engagement”, có nghĩa là “chi phí cho mỗi lần tương tác”. CPE là một chỉ số được sử dụng trong quảng cáo trực tuyến để đo lường chi phí của việc một người dùng tương tác với một quảng cáo.

…xem thêm.
 • tainguyenmarketing-2
  Lê Tuấn Anh 16/03/2024

CPM

CPM là gì? CPM là viết tắt của “Cost Per Mille” hoặc “Cost Per Thousand,” và nó đo lường chi phí của một chiến dịch quảng cáo dựa trên số lượt hiển thị quảng cáo mỗi nghìn lượt xem.

…xem thêm.
 • tainguyenmarketing-2
  Lê Tuấn Anh 16/03/2024

CPS

CPS là gì? CPS là viết tắt của “Cost Per Sale”, có nghĩa là “chi phí cho mỗi lần bán hàng”. CPS là một chỉ số được sử dụng trong tiếp thị liên kết để đo lường chi phí của việc một nhà quảng cáo tạo ra một lần bán…xem thêm.