Công Cụ Tính AOV

Công cụ tính AOV (Average Order Value) hoàn toàn miễn phí

AOV là gì?

AOV là viết tắt của “Average Order Value”, có nghĩa là “giá trị đơn hàng trung bình”. AOV là một chỉ số được sử dụng trong thương mại điện tử để đo lường giá trị trung bình của một đơn hàng.

Công thức

AOV = Tổng doanh thu / Số lượng đơn hàng
Ví dụ:
Nếu trong một tháng bạn có tổng doanh thu là 10.000.000 và số lượng đơn đặt hàng là 100, công thức tính AOV sẽ là:

AOV =  10.000.000 /  100 = 100.000

Các công cụ liên quan

ABS

ABS là gì? Số lượng trung bình sản phẩm bán ra trên 1 đơn…

AOV

AOV là gì? AOV là viết tắt của “Average Order Value”, có nghĩa là…

CPC

CPC là gì? CPC là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu…